Machine Info

Demontage en refitting van CNC en WKK onze core business

Waarom een CNC-Machine
Bij het produceren met een conventionele machine wordt 70% van de tijd besteed aan het tekening lezen, meten , gereedschap wisselen, spanen verwijderen etc.
Productie met behulp van een CNC-machine levert een grote tijdsbesparing op.
CNC staat voor compurized nummerical control, hierbij worden door besturing ingevoerde codes omgezet in machine opdrachten.
  • De productie snelheid is hoog, omsteltijden zijn kort en de maatnauwkeurigheid is groot.
  •  
  • De productie snelheid is hoog, omsteltijden zijn kort en de maatnaukeurigheid is groot.
  • Dit resulteert in een constante kwaliteit waardoor controlemetingen minder frequent noodzakelijk zijn en nabewerkingen niet nodig.
  • Een min punt zijn de hoge aanschaf- en onderhoudskosten.
CNC-Freesmachine
Bij het frezen wordt het overtollig materiaal door een roterende frees van het product verwijderd. Op deze manier worden, profielen en gleuven gerealiseerd.
Het kenmerk van de CNC-machine is dat er geen centrale aandrijving is, maar een afzonderlijke motor voor alle sledes in X-Y-Z richting.
Met zowel een zwenkbare freeskop als een vrij beweegbare opspantafel is het mogelijk een product aan vijf zijden te bewerken.
Het bedieningspaneel is voorzien van een beeldscherm, hierop kan de bewerking van het product gesimuleerd worden

 

 

 

 

CNC-Freesmachine
De CNC-Draaimachine.
Bij het draaien beweegt een beitel langs een roterend product.
Deze beweging is evenwijdig aan de hartlijn van het product of loodrecht daarop.
Kenmerkend voor de CNC-draaimachine is de Turret, een draaibare gereedschapshouder.
In de Turret kunnen diverse soorten beitels en boren geplaatst worden.
Hierdoor kan in een bewerkingscyclus in een opspanning een complex product gerealiseerd worden
CNC-Draaimachine
Turret
De Generator (WKK).
Een generator is een machine die mechanische energie van bijvoorbeeld een zuigermotor of een turbine omzet in elektrische energie.
Elektriciteitscentrales maken gebruik hiervoor turbines.
In kleinere installaties worden diesel- en gasmotoren toegepast.
Bij de productieteelt onder glas wordt natuurlijk volop gebruik gemaakt van de warmtekrachtkoppeling (WKK). De generator levert de elektriciteit voor de lampen, de restwarmte van de motor gaat naar de kas en de CO2 is een voedselbron voor de platen.